La FAECH, membre de la Plataforma de Festes Majors de Barcelona

La Festa Major és un dels esdeveniments amb més identitat dels barris. Per a compartir entre totes les coordinadores i comissions de Festes informació, recursos i generar un espai comú de comunicació amb l’administració, s’ha creat la Plataforma de Festes Majors de Barcelona, organitzada en forma d’assemblea.

Actualment, formen part de la plataforma: Festes d’Hostafrancs, Festes de la Taxonera, Festes de Poble SecFestes de Sant Roc de Barcelona a la plaça Nova – barri de la Catedral (barri Gòtic), Festes de la Trinitat Vella, Festes de Sant Andreu de PalomarFestes d’HortaFestes del Poble NouFestes de la SagreraFestes de la Bordeta, Festes del Congrés, Festes de Sant Antoni, Festes de SantsFestes de la Sagrada FamíliaFestes de Sant Josep OriolFestes del CarmelFestes de la VernedaFesta de Sant Medir, Festes de Sarrià, Festes de la Marina, Festes Font de la Guatlla.

Els objectius d’aquesta plataforma són els següents:

– Compartir entre les coordinadores i comissions de Festes informació i recursos, que faciliti el muntatge i la gestió de les festes o celebracions.

– Valorar l’efecte positiu que el treball voluntari des de les Coordinadores i Comissions té en el teixit associatiu, cívic i social de la ciutat.

– Promoure les Festes Majors com a eina de participació ciutadana, de creació de xarxa entre veïns i entitats, i posar en valor el sentiment de pertinença al barri.

– Crear un espai de comunicació directa entre l’Ajuntament i les Coordinadores i Comissions de
Festes Majors o festes populars rellevants.

La Festa Major dóna vida al barri, visca la Festa Major!