FemHostafrancs, la web del barri per promoure la vida associativa i social del barri

La pàgina web #femhostafrancs.cat ofereix informació diferent del barri d’Hostafrancs. Trobareu 6 apartats:

  • Agenda, on s’inclouran les activitats que es facin al barri d’Hostafrancs i altres barris propers. La informació la trobareu en un calendari, per tal de facilitar la visualització.
  • Notícies, on s’inclou informació de les entitats, activitats i altres temes que siguin d’interès
  • Espai del veïnat, volem que sigui un espai important del web, on es pugui interactuar entre el veïnat del barri en l’àmbit professional. Les persones que vulguin poden donar-se d’alta per tal d’establir vincles professionals. Podeu incloure els arxius que creieu oportuns per donar a conèixer el vostre CV, treball o perfil laboral.
  • Entitats del barri. Trobareu informació sobre les entitats que realitzen la seva activitat al barri d’Hostafrancs i també informació sobre projectes que es desenvolupin al barri.  És un apartat que anirem actualitzant, ja que hi ha vídeos explicatius dels projectes.
  • Una mica d’Història, hi ha informació sobre la història del barri d’Hostafrancs i la seva Festa Major.
  • Mapa interactiu: De forma ràpida i per àmbits d’actuació ubicareu en un mapa on es troben les entitats i els projectes.

Visita el web femhostafrancs.cat