Informació sobre el titular del lloc web

Denominació social: Federació d’Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs

Adreça: c/ Sant Roc, 28 1 er pis – 08014 Barcelona

Telèfon : 934 230 988

Correu electrònic: junta@faech.cat

 

Informació sobre el lloc web

L’utilització d’aquest lloc web és gratuïta

El web ofereix informació general sobre activitats de la Federació, de la Festa Major d’Hostafrancs, del barri i dels cursos i les activitats del Casal Artesà d’Hostafrancs. Així mateix el web podrà recollir altres informacions que es considerin interessants.

Aquest lloc podrà contenir “links” a altres llocs webs, creats amb el criteri que són d’interès pels usuaris i usuàries. No obstant la Federació no es fa responsable dels seus continguts en cas que siguin ofensius, erronis o de cap interès per l’usuari/a.

Propietat intel·lectual

Queda totalment prohibit distribuir, modificar o transmetre tant el contingut com el codi de les pàgines, excepte sota l’autorització expressa i per escrit de la Federació. L’usuari podrà lliurament, i per ús personal, copiar en el seu ordinador o bé obtenir una còpia impresa de les pàgines i pantalles a les que pot accedir. Queda especialment prohibida qualsevol còpia, reproducció, distribució i ús per qualsevol mitjà de les imatges, logotips o altres signes identificatius del Casal i de la Federació

Protecció de dades personals

A aquest lloc web existeix una pàgina amb un formulari mitjançant el qual es demanen dades bàsiques personals dels usuaris/de les usuàries, que transmet l’usuari/a per tal de demanar informació de cursos i activitats. En compliment de la Llei 15/1999, les dades emeses quedaran incorporades a un fitxer automatitzat. La Federació garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal rebudes. La Federació podrà enviar informació de les activitats i cursos que organitzi la pròpia Federació, el Casal Artesà o algunes de les entitats membres. En cap cas cedirà les dades a tercers. En cas de no voler rebre cap informació s’haurà de comunicar per escrit o per correu electrònic al titular del lloc web.

Comunicació d’activitats de carácter ilícit i inadequat

En cas que l’usuari/a del lloc web tingui coneixement o consideri que existeixen continguts il·legals o inadequats en el lloc web de la Federació, o en qualsevol dels llocs webs que es poden accedir mitjançant aquest espai web, es prega ho comuniqui a la Federació per escrit o per correu electrònic.

Limitació de responsabilitats

La Federació no es responsabilitza del bon funcionament del lloc web, dels possibles errors i de les actualitzacions dels seus continguts, de l’existència de virus o altres elements que poden causar danys  en els sistemes fitxers o documents dels usuaris/es. L’usuari/a que utilitza aquest lloc web ho fa de forma voluntària, informat/da  de la limitació de responsabilitats  del seu titular i pel seu compte i risc.